Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ organizează cursul de specializare în ocupația:

 

Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal

– cod COR 242231 –

 

Cursul Responsabil cu Protectia Datelor este structurat conform Regulamentului UE nr. 679/2016 al Parlamentului European, aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul intregii Uniuni Europene precum si in orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetatenilor UE

Sanctiunile pentru nerespectarea Regulamentului UE 679/2016 sunt cuprinse intre 10 mil de euro sau 2% din cifra globala de afaceri pentru incalcarea protectiei datelor si pot ajunge pana la 20 mil de euro sau 4% din cifra de afaceri pentru incalcarea principiilor de baza privind prelucrarea datelor.

 

Tematica abordată cuprinde următoarele module:

* Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire Ia drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

* Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat.

* Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

* Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției  datelor  cu caracter personal.

* Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

* Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal.

* Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal.

* Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

*Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației.

* Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Cursul este acreditat ANC iar la final, participanţii care promovează vor obţine un Certificat de Absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi de Ministerul Educatiei.

 

Condiţii de acces: Studii superioare Locaţia: Sediul C.C.I. Neamț
Acte necesare: Copii: certificat de naştere, B.I./C.I., diplomă de studii, certificat de căsătorie (dacă este cazul); adeverinta medicală – “Apt pentru curs”
Tarif curs:

800 lei

Taxa de

examen:

 

50 lei

(se achită direct la casieria C.C.I. Neamţ, sau prin virament, în contul RO58RNCB0196027795740001, deschis la B.C.R. Piatra Neamţ).
Reduceri: – 10% membrii CCI Neamt;

– 10% pentru cel putin 2 persoane înscrise simultan de la aceeasi organizație;

– 10% pentru participarea la 2 sau mai multe cursuri.

Reducerile nu se cumulează!

 

Aşteptăm confirmările dumneavoastră la numarul 0233-216663, e-mail: [email protected], persoană de contact: Tudor-Marius CURPĂNARU: 0744-782339