Vocational Education and Training for Business Advisors – VETBA / Educație

2018-07-23T07:40:18+00:00

Titlu proiect: Vocational Education and Training for Business Advisors - VETBA / Educație și formare vocațională pentru consultanții în afaceri Perioadă de implementare: 01.10.2013 – 30.09.2014 Website: http://www.youthguarantee.ccint.ro/ Proiect finantat de Uniunea Europeana in cadrul actiunii pregatitoare YOUTH GUARANTEE Obiectiv General Youth Guarantee sau Garantia pentru tineri, este o noua abordare pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor, care [...]

Vocational Education and Training for Business Advisors – VETBA / Educație

2018-07-23T07:40:18+00:00

Titlu proiect: Vocational Education and Training for Business Advisors - VETBA / Educație și formare vocațională pentru consultanții în afaceri Perioadă de implementare: Website: http://web.spi.pt/VETBA/ Programul European Lifelong Learning Program , Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation Obiectiv General Obiectivul VETBA este acela de a dezvolta abilitatile si competentele trainerilor si  formatorilor (consultanti in [...]

Mentorat in antreprenoriat (MIA)

2016-05-17T10:34:15+00:00

Titlu proiect: Mentorat in antreprenoriat (MIA) POSDRU/99/5.1/G/75491 Calitate: Partener Perioadă de implementare: 01.10.2010 - 31.09.2012 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013 Axa Prioritară 5 „ Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenție 5.1 „ Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”   Obiectivul general al Proiectului consta in integrarea pe piata muncii [...]

INTEGRA – INVESTIŢIA ÎN OAMENI – INVESTIŢIE SIGURĂ

2016-05-17T10:28:19+00:00

Titlu proiect: INTEGRA - INVESTIŢIA ÎN OAMENI – INVESTIŢIE SIGURĂ 127/5.1/G/124833 Perioadă de implementare: 11.03.2014 – 10.09.2015 Website: http://integra.adl-progres.ro/ Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013 Axa Prioritară 5 „ Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenție 5.1 „ Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” Obiectivul general al proiectului a fost [...]

Fit to Tourism – FIT TOUR

2018-07-23T07:40:18+00:00

Titlu proiect: Fit to Tourism – FIT TOUR POSDRU 80/2.3/S/59871 Calitate: Partener Perioadă de implementare: 01.07.2010 – 31.07.2012 Website: http://www.fit-tour.ro/ Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013 Axa Prioritară 2 „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenție 2.3 „ Acces si participare la formare profesionala continua (FPC)”     Obiectivul [...]

Dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale pentru IMM

2018-07-23T07:40:18+00:00

Titlu proiect: Dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale pentru IMM in vederea imbunătatirii eficientei organizaţionale si valorificarii oportunitatilor de afaceri POSDRU/92/3.1/S/63168 Calitate: Partener Perioadă de implementare: 01.12.2010-31.05.2013 Website: http://imm.ccib.ro/ Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013 Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” Domeniul major de intervenție 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Obiectivul general al proiectului [...]

Cooperare Regională pentru Excelență Antreprenorială

2018-07-23T07:40:18+00:00

Titlu proiect: Cooperare Regională pentru Excelență Antreprenorială (CREA) POSDRU/9/3.1/S/8 Calitate: Partener Perioadă de implementare: 01.12.2008 - 30.11.2011 Website: http://www.esfcrea.ro/ Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013 Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” Domeniul major de intervenție „Promovarea culturii antreprenoriale”   Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea unei atitudini pozitive faţă [...]

Creeaza-ti propriul loc de munca (CPLM)

2018-07-23T07:40:19+00:00

Titlu proiect:  POSDRU/83/5.2/S/54563 Calitate: Partener Perioadă de implementare: 01.07.2010 - 31.10.2012 Website: http://antreprenori.ccib.ro/ Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013 Axa Prioritară 5 „ Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenție 5.2 „ Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de [...]