Certificat de forta majora

2020-07-17T06:36:54+00:00

  Certificatul (avizul) de forţă majoră este eliberat firmelor sau altor organizaţii pentru a certifica manifestarea cazurilor de forţă majoră pe raza Judeţului Neamț şi care au împiedicat îndeplinirea unor obligaţii contractuale. Eliberarea de certificate de forţă majoră se face la solicitarea scrisă a companiilor, iar Camera de Comerţ şi Industrie Neamț avizează existenţa cazurilor de forţă [...]

Certificat de origine

2020-07-17T06:37:47+00:00

Certificatul de origine este un document utilizat în comerţul internaţional care atestă faptul că bunurile au fost produse într-o anumită ţară și reprezintă o etapă premergătoare stabilirii taxelor vamale de import. Un bun are originea într-o anumită țară dacă este obținut integral sau într-o proporție semnificativă , fabricat sau prelucrat în respectivul stat. Agenții economici pot [...]

Certificat IMM

2020-07-17T06:45:21+00:00

Certificatul de atestare a calităţii de IMM se eliberează la cerere, în vederea atestării calităţii de IMM, în cazul participării la licitaţii, când autoritatea contractantă solicită un astfel de certificat. Certificatul de atestare a calităţii de IMM se eliberează în baza următoarelor înscrisuri: certificat constatator emis de ORC copie a ultimului bilanţ declaraţie pe propria [...]

Certificat constatator

2020-07-17T06:40:15+00:00

Certificatul constatator prezintă starea la zi a firmei şi cuprinde următoarele informaţii: denumirea (firma); emblema; numărul de înregistrare în registrul comerţului; codul unic de înregistrare; identificator unic la nivel european; starea firmei; forma juridică; sediul social/profesional; durata de funcţionare; obiectul de activitate - domeniul şi activitatea principală; capitalul social (subscris şi vărsat), numărul şi valoarea [...]

Go to Top