INTEGRA – INVESTIŢIA ÎN OAMENI – INVESTIŢIE SIGURĂ2016-05-17T10:28:19+00:00

Project Description

Titlu proiect: INTEGRA – INVESTIŢIA ÎN OAMENI – INVESTIŢIE SIGURĂ

127/5.1/G/124833

Perioadă de implementare: 11.03.2014 – 10.09.2015

Website: http://integra.adl-progres.ro/

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013

Axa Prioritară 5 „ Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenție 5.1 „ Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de

ocupare”

Obiectivul general al proiectului a fost cresterea capacitatii de ocupare a somerilor de lunga

durata si a persoanelor inactive din regiunea Nord Est, in vederea obtinerii unei rate cit mai

mare de ocupare pe o piata a muncii aflata in permanenta schimbare. Atingerea acestuia va

determina un efect pozitiv, pe termen lung, prin constientizarea a 460 de persoane asupra

necesitatii de a se informa si a-si adapta competentele profesionale la solicitarile unei piete a

muncii in permanenta schimbare; prin proiect partenerii, ca furnizori de masuri active, vor

elabora curricule si instrumente adaptate la tendintele noilor tehnologii existente pe piata,

durabile si dupa finalizarea proiectului; un numar de 420 persoane (din care 340 someri de

lunga durata) vor avea noi calificari, specializari sau cunostinte pentru 11 meserii relevante pe

piata muncii.

Prin obiectivele propuse, prezentul proiect, intentioneaza in fapt sa creeze competente noi in

randul grupului tinta, in vederea atragerii si mentinerii unui numar cat mai mare de persoane

pe piata muncii in vederea cresterii ratei ocuparii. In acest sens, proiectul propus, este in acord

cu obiectivul general al Axei prioritare 5 POS DRU, dar si cu cele 3 obiective operationale ale

DMI 5.1. Prin atingerea obiectivelor propuse, proiectul va genera o serie de beneficii pentru

toti actorii implicati, dar si pentru piata muncii din Regiunea de Nord Est..

Grupul tinta

Activităţile proiectului se adresează unui numar grup ţintă  format din 460 de

persoane (bărbaţi şi femei) cu reşedinţa în mediul urban şi rural din regiunea Nord-Est,

respectiv în judeţele Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Botoşani şi Suceava.

Rezultate

460 de persoane (bărbaţi şi femei) cu reşedinţa în mediul urban şi rural din regiunea Nord-

Est, respectiv în judeţele Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Botoşani şi Suceava vor beneficia de

informare, consiliere profesională şi orientare în carieră

420 de persoane înscrise la cursurile de formare profesională;

minim 380 de persoane vor obţine certificate eliberate de ANC

Project Details

Skills Needed:

Categories:

Tags: