Project Description

 

 

 

COD DENUMIRE SERVICIU
00000167 Înființare SRL / SRL – D, cu asociat unic
00000168 Înființare SRL / SRL – D, cu mai mulți asociați
00000169 Schimbare denumire / formă juridică
00000170 Schimbare administrator
00000171 Modificare activitate principală
00000172 Schimbare sediu social
00000173 Completare obiect activitate
00000174 Majorare capital social
00000175 Reducere capital social
00000176 Cooptare asociat/-i
00000177 Retragere asociat/-i
00000177 Cesiue ( 45 zile) Fuziune / divizare
00000178 Autorizare obiect de activitate (Cod CAEN existent in secundar)
00000179 Înființare sedii secundare
00000180 Radiere sedii secundare
00000181 Prelungire sediu social / secundar
00000182 Suspendare / reluare activitate
00000183 Radiere etapa I (dizolvare)
00000184 Radiere etapa II (lichidare)
00000185 Consultanță juridică
00000186 Serviciu prezentare dosar complet, la ghișeu ONRC
00000187 Redactare act adițional
00000188 SUPLIMENT REDACTARE ACT ADITIONAL
00000189 Redactare act constitutiv actualizat
00000190 Redactare contract de cesiune
00000191 Dare de dată certă
00000192 Contract de comodat /act adițional / reziliere
00000193 Contract de locațiune / subînchiriere / asociere în participațiune
00000194 Act adițional / reziliere contract de locațiune subînchiriere / asociere în participațiune

 

00000195 Înmatriculare II/PFA
00000196 Înmatriculare IF
00000197 Modificări: infiintare sediu secundar, adăugare Cod CAEN
00000198 Modificări: radiere sediu secundar, autorizare / radiere Cod CAEN
00000199 Modificări: suspendare / reluare activitate
00000200 Modificări: schimbare sediu social
00000201 Schimbare membru IF
00000202 Radiere II/PFA
00000203 Radiere IF

 

00000204 Certificat constatator
00000205 Certificat constatator, cu aceeași destinație (exemplarul al II-lea)
00000206 Certificat de IMM
00000207 Adeverință lipsă calitate asociat / administrator
00000208 Publicare anunț online pierdere documente, în Curierul National
00000209 Alte servicii
00000210 Înmatriculare Cooperativă Agricolă – minim 5 membri
00000211 Înmatriculare Asociație – minim 3 membri
00000212 Bilanț lichidare societate
00000213 Raport lichidare societate
 

 

00000214

Servicii de consultanță antreprenorială integrată

(găzduire sediu social / profesional, servicii de secretariat, consultanță juridică, consultanță financiar – contabilă, spații întâlniri business)

00000215 Servicii complete de contabilitate