Formare profesională în domeniul materialelor noi cu aplicații în mecanică și mecatronică – PROFMEC2018-07-23T07:40:18+00:00

Project Description

Titlu Proiect: Formare profesională în domeniul materialelor noi cu aplicații în mecanică și mecatronică – PROFMEC

POSDRU/81/3.2/S/58103

Calitate: Partener

Perioadă de implementare: 01.12.2010 – 01.10.2013

Website: http://profmec.ccib.ro/

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013

Axa Prioritară 3 „ Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a  întreprinderilor”

Domeniul major de intervenție 3.2: Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității

 

Obiectiv general

Programul de pregătire profesională (inițiere, perfecționare, specializare) în domeniul mecanicii și mecatronicii asigură o mai bună înțelegere și cunoaștere a managerilor și angajaților cu privire la obținerea, testarea și utilizarea noilor materiale,  îndeosebi a nanopulberilor, în protecția termo-mecanică a suprafețelor, îmbunatățirea  parametrilor funcționali  ai instalațiilor  în scopul creșterii radicale a competitivității și durabilității produselor, creșterii productivității și siguranței în exploatare,scăderii costurilor de  producție  și întreținere. Dobândirea noilor cunoștințe va conduce la creșterea  flexibilității și adaptabilității angajaților la cerințele unei producții moderne, ecologice. Programul de instruire oferă cunoștințe interdisciplinare cu aplicații în domenii înrudite din profilul prelucrării mecanice,al proiectării aplicațiilor, al conducerii sistemelor și echipamentelor mecanice, electrice, electronice și de automatizări pentruaplicații industriale bazate pe logica secvențială (automate  programabile, interfețe om-mașină, rețele de comunicație fieldbus)ceea ce conduce la lărgirea  orizontului de cunoaștere a angajaților, în acelasi timp multiplicând oportunitățile de angajare și oeventuala reorientare a acestora.

Grup tinta

28 de manageri de organizații industriale și intreprinzători din domeniul mecanicii și mecatronicii din 5  Regiuni de Dezvoltareale României: București-Ilfov, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Nord Est.

420 de angajați ai organizațiilor industriale care au ca obiect de activitate producția de echipamente în domeniile mecanică,mecanică agricolă și mecatronică din cele 5 Regiuni.

 

Project Details

Skills Needed:

Categories:

Tags: