Dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale pentru IMM2018-07-23T07:40:18+00:00

Project Description

Titlu proiect: Dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale pentru IMM in vederea imbunătatirii eficientei organizaţionale si valorificarii oportunitatilor de afaceri

POSDRU/92/3.1/S/63168

Calitate: Partener

Perioadă de implementare: 01.12.2010-31.05.2013

Website: http://imm.ccib.ro/

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013

Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

Domeniul major de intervenție 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea competenţelor manageriale şi antreprenoriale şi a capacităţii managerilor şi întreprinzătorilor de a valorifica idei şi

oportunităţi de afaceri şi de a consolida noile afaceri.

Obiective specifice:

  • Dezvoltarea şi furnizarea de programe specifice adresate personalului de conducere al IMM şi întreprinzătorilor privind îmbunătăţirea competenţelor manageriale şi antreprenoriale
  • Furnizarea de instrumente specifice, servicii şi asistenţă personalizată personalului de conducere al IMM şi întreprinzătorilor în scopul îmbunătăţirii capacităţii de materializare a ideilor de noi afaceri sau consolidare a celor existente.
  • Dezvoltarea culturii antreprenoriale în companii
  • Promovarea culturii antreprenoriale prin campanii de conştientizare, diseminare, transfer de bune practici şi poveşti de succes
  • Grup tinta: intreprinzatori, persoane cu functie de conducere din IMM-uri, angajati din cele sase regiuni de implemetare(Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Sud-Est, Centru, Sud-Muntenia, Vest)

Rezultate

In regiunea de Nord Est au fost

  • 1050 Persoane cu functie de conducere din întreprinderi, în special microîntreprinderi şi IMM noi
  • 750 Întreprinzători
  • 1680 Persoane care doresc să iniţieze o afacere, în special tineri 18-35 ani, – 1680
  • 280 Angajaţi

Project Details

Skills Needed:

Categories: