Cooperare Regională pentru Excelență Antreprenorială2018-07-23T07:40:18+00:00

Project Description

Titlu proiect: Cooperare Regională pentru Excelență Antreprenorială (CREA) POSDRU/9/3.1/S/8

Calitate: Partener

Perioadă de implementare: 01.12.2008 – 30.11.2011

Website: http://www.esfcrea.ro/

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013

Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

Domeniul major de intervenție „Promovarea culturii antreprenoriale”

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea unei atitudini pozitive faţă de antreprenoriat prin dezvoltarea activităţilor de îmbunătăţire, sprijin şi susţinere a capitalului uman, a competenţelor manageriale şi antreprenoriale pentru creşterea competitivităţii, performanţei şi profitabilităţii.

Obiectivele specifice vor consta în stabilirea de Centre de Excelenţă Antreprenorială în cele şase judeţe ale Regiunii NE, furnizarea de programe de formare pentru obţinerea de abilităţi manageriale la nivelul microîntreprinderilor şi IMM-urilor, stabilirea „Forumurilor de Dezvoltare Profesională şi Antreprenorială”, încurajarea antreprenoriatului prin servicii suport pentru începerea unei afaceri, introducerea Programelor moderne şi inovative de Formare Profesională de Campioni, la locul de muncă.

 

Grup Tinta

  • antreprenori, manageri şi angajaţi din imm-uri şi microîntreprinderi, care vor participa la programele de formare;
  • antreprenori, manageri si angajaţi din imm-uri si microîntreprinderi, potenţiali angajaţi, care vor beneficia de servicii sau activităţile de diseminare ale centrelor de excelenta antreprenoriala;
  • angajaţi din imm-uri care vor participa la activităţi de formare de campioni;
  • furnizori locali de formare profesionala (aceştia fiind reprezentanţi ai firmelor de profil) pregătiţi prin metode moderne inovative si cele mai bune practici, stiluri si metode pentru îmbunătăţirea calităţii furnizării programelor;
  • noi antreprenori care îşi deschid afaceri şi îşi gestionează propria afacere;
    angajaţi formaţi pentru întâmpinarea cerinţelor schimbării locului de munca, formaţi pentru a-i face mai adaptabili şi mai flexibili pe piaţa muncii;
  • antreprenori, manageri şi angajaţi din imm-uri, şi microîntreprinderi conştientizaţi prin acţiunile de vizibilitate ale centrelor de excelenţă antreprenorială;

 

Rezultate

In Judetul Neamt a fost infiintat un Centru de Excelenta Antreprenoriala,  7903 persoane au facut partea din grupul tinta al proiectului, 819 persoane au participat la cursuri si restul 7084 au beneficiat de consultanta antreprenoriala pe durata de implementarea a proiectului.

 

 

 

 

Project Details

Skills Needed:

Categories:

Tags: