Project Description

Certificatul de origine este un document utilizat în comerţul internaţional care atestă faptul că bunurile au fost produse într-o anumită ţară și reprezintă o etapă premergătoare stabilirii taxelor vamale de import. Un bun are originea într-o anumită țară dacă este obținut integral sau într-o proporție semnificativă , fabricat sau prelucrat în respectivul stat.

Agenții economici pot beneficia de avantajele pe care le oferă originea preferențială a mărfurilor exportate și pot obține certificate de origine de la Camera de Comerț și Industrie Neamț. Astfel, pentru ca partenerii din țările care au încheiat acorduri comerciale cu Uniunea Europeană să beneficieze, la importul mărfurilor livrate de companiile nemțene, de facilitățile prevăzute in aceste acorduri cu privire la plata taxelor vamale (scutiri sau reduceri fata de tariful de baza), precum și de formalități vamale rapide, trebuie să facă dovada originii mărfurilor cu un certificat de origine.

Camera de Comerţ şi Industrie este abilitată, prin Legea 335/2007, cap. III, art. 28, alin. 2, lit. g,să emită certificate de origine.

Pentru eliberarea certificatelor de origine, exportatorul român depune un formular-cerere, însoţit de următoarele documente:

  • declaraţia de origine;
  • factură externă;
  • certificatul de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului;
  • acreditiv şi / sau contract;
  • împuternicire / delegaţie;
  • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.

Tarifele pentru eliberarea certificatelor de origine sunt diferențiate, pentru membrii Camerei de Comerț Neamț se aplică o reducere de 50 %. Cererea de eliberare a certificatelor de origine se soluționează în aceeași zi.