OS1 – Creșterea gradului de conștientizare a minim 700 de salariați (inclusiv PFA si I.I.) asupra nevoii de participare la învațarea
pe tot parcursul vieții, dobândirea de competențe noi, corelate cu cerințele din piața muncii.

OS2 – Creșterea gradului de calificare al cca. 60 de salariați din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est prin participarea la cursuri de
calificare, în special adulți cu un nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 de ani și din zone rurale defavorizate.

OS3 – Creșterea gradului de participare la programe profesionale de inițiere/ perfecționare/ specializare formare și informale prin
participarea la astfel de cursuri a unui număr de circa 441 angajați (inclusiv PFA si I.I.), cu accent pe adulții cu un nivel scăzut de
calificare, cu vârsta de peste 40 de ani și din zone rurale defavorizate pentru adaptarea competențelor profesionale la cerințele
din piața muncii.

OS4 – Creșterea numărului de persoane certificate prin recunoașterea învățării dobândite în contexte non-formale și informale
prin verificarea cunoștințelor unui număr de circa 150 angajați, incluzând persoane cu un nivel scăzut de calificare, cu vârsta de
peste 40 de ani și din zone rurale defavorizate.