NOI PROPUNERI ALE CAMERI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE

A ROMÂNIEI PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL

Urmare a noilor inițiative ale ministrului educației, cu referire la studiul întocmit de
Academia Română în februarie 2017 privind ”Strategia de dezvoltare a României pe
următorii 20 de ani”, precum și numeroasele solicitări din partea mediului privat privind
găsirea unei soluții la o reală criză a forței de muncă, mai ales în industria prelucrătoare,
construcții și servicii, Camera de Comerț și Industrie a României a înaintat spre Ministerul
Educației o serie de propuneri legate de această problemă.
Astfel, s-au făcut progrese în organizarea învățământului profesional în sistem dual
și învățământului profesional clasic, Camerele de Comerț și Industrie județene implicându-
se în : consultarea firmelor privind nevoia de resursă umană calificată pe meserii, prin
CLDPS județean, întocmirea planurilor de școlarizare, acordarea de consultanță firmelor
privind organizarea practicii și nevoia de implicare a societăților comerciale în asigurarea
condițiilor cerute de metodologia Ministerului Educației.
De asemenea, Camerele de Comerț și-au autorizat cursuri de formare necesare
tutorilor de practică.
În paralel cu aceste demersuri locale, au fost înaintate propuneri spre decidenții
politici privind legiferarea unor deduceri pentru firmele care se implică în învățământul
profesional dual, în cee ce privește practica (ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 16
noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-
fiscal):
La articolul 28 alineatul (3), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu
următorul cuprins:
“h) mijloacele fixe deţinute şi utilizate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului
profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale;

i) investiţiile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic,
potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale.”
În prezent, orice investiție făcută în pregătirea practică a unor meseriași absolut
necesari firmelor, nu presupune în mod automat și siguranța că, la absolvire, aceștia vor
rămâne la firmele care au investit în practica lor. În acest sens este de observat că, firmele
care au contract pentru învățământul profesional clasic sunt total descoperite, considerăm
că este necesar a se lua considerație următoarea propunere:
”Absolvenții învățământului profesional dual sau învățământului profesional de
stat să lucreze la firmele la care au făcut practica, o perioadă egală cu perioada în
care au desfășurat practica în producție.
În cazul în care se angajează la o firmă de același profil din România, care nu a
avut elevi în practică, aceasta să deconteze cheltuielile de practică (parte din ele)
firmei care a susținut practica în producție a meseriașilor angajați.”
În acest fel, operatorii economici ar fi stimulați să investească în învățământul
profesional, ar avea o proiecție a resursei umane pe o perioadă de timp, s-ar stabiliza în
țară forța de muncă calificată, cu consecințe benefice asupra cresterii calității muncii și,
implicit, a produselor românești.

Mihai APOPII

Vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a României