Manager de Inovare

– cod COR 241941 –

 

Managerul de inovare implementează strategia de inovare a unei firme, în urma efectuării auditului tehnologic al acesteia.

 

Obiectiv: In contextul dezvoltarii europene sub deviza Europa 2020-Europa Inovarii, locul managerului de inovare se regaseste in toate domeniile de activitate (productie, agricultura, constructii, comert, administratie, publicitate, etc.). Prezenta acestei ocupatii in COR indica faptul ca si in Romania aceasta meserie este regasita din ce in ce mai des, in special in domeniile de activitate care au deschidere catre nou.
In acest sens cursul isi propune pregatirea viitorilor manageri de inovare in sensul definirii si explicarii notiunilor de inovare sub toate aspectele ei, abordarea aspectelor de transfer tehnologic si a modului de realizare a acestuia, prezentarea instrumenteleor de lucru ale managerului de inovare (notiuni de proprietate intelectuala, studiu de oportunitate, studiul de fezabilitate, plan de afaceri, analiza de risc, analiza SWOT, planificare, politici si strategii de inovare) si in final elemente de calcul pentru evaluarea eficientei economice a inovarii.

Cursul se adreseaza persoanelor cu aptitudini manageriale, antreprenorilor, directorilor tehnici din companii, persoanelor desemnate cu atributii in domeniul modernizarii proceselor si a implementarii de noi procese si produse din toate domeniile de activitate, persoanelor angrenate in activitati de cercetare si/sau transfer de tehnologii, persoanelor din administratie si servicii care au ca atributii imbunatatirea serviciilor furnizate, personalului din agricultura cu atributii in modernizarea tehnologiilor existente si adaptarea acestora la tehnologiile de producere a energiilor neconventionale

Grup țintă: managerilor de produs/marketing/vânzări, celor care conduc sau lucrează în departamentele de cercetare/dezvoltare/inovare, dar și persoanelor care doresc să obțină o competență suplimentară ce are numeroase aplicații și cereri concrete în economia oricărei țări.

 

Cursul cuprinde următoarele module:

  • Elaborarea strategiei de inovare a firmei
  • Implementarea planului de realizare a strategiei de inovare al firmei
  • Coordonarea dezvoltării profesionale a echipei
  • Coordonarea culegerii de idei creative
  • Crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare
  • Elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei
  • Evaluarea procesului de inovare
  • Asigurarea continuităţii procesului de inovare

 

Cursul este acreditat ANC iar la final, participanţii care promovează vor obţine un Certificat de Absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi de Ministerul Educatiei.

 

 

Condiţii de acces:

 

Studii superioare
Acte necesare: Copii: certificat de naştere, B.I./C.I., diplomă de studii, certificat de căsătorie(dacă este cazul);adeverinta medicala- “Apt pentru curs”
Locaţia: Sediul C.C.I. Neamț
Taxa de

participare:

600 lei (se achită direct la casieria C.C.I. Neamţ

sau prin virament, în contul RO58RNCB0196027795740001,

deschis la B.C.R. Piatra Neamţ).

Reduceri – 10% membrii CCI Neamt;

– 10% pentru cel putin 2 persoane inscrise simultan de la aceeasi firma;

– 10 % pentru participarea la 2 sau mai multe cursuri.

Reducerile  nu se cumulează!

 

 

Aşteptăm confirmările dumneavoastră la numarul 0233-216663

sau e-mail: [email protected]

 

Persoană de contact : Tudor CURPĂNARU    0744/ 782339,