Evenimentele ce vor marca lansarea primelor apeluri pentru depunerea cererilor de finantare in cadrul POR 2014 – 2020, se vor concentra pe informatii utile: criterii de eligibilitate solicitanti si activitati, documentatii necesare obtinerii de finantare, bune practici, lectii invatate, precum si alte aspecte relevante care pot contribui la dezvoltarea unor proiecte de succes in cadrul POR 2014 – 2020.

Calendarul de desfasurare a acestor evenimente este:

Data Tematici abordate Locatie
14 aprilie 2016,
ora 11.00 Axa Prioritara 3, Prioritatea de Investitii 3.1 Operatiunea A – Cladiri Rezidentiale care vizeaza cresterea eficientei energetice in blocurile de locuinte construite in perioada 1950-1990. Hotel Central Plaza, Piata Petrodava nr 1 – 3, Piatra Neamt
21 aprilie 2016,
ora 11.00 Axa prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.2 – Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate care vizeaza terenuri si suprafete abandonate si neutilizate din interiorul oraselor si transformarea lor in zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate.
27 aprilie 2016,
ora 11.00 Axa prioritara 5, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural care are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale.
26 aprilie 2016,
ora 11.00 Axa prioritara 7, Prioritatea de investitii 7.1 Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate in declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice Sala de sedinte a ADR Nord-Est din str. Locotenent Draghescu, nr. 9, Piatra Neamt