Camera de Comerț și Industrie Neamț în parteneriat cu Asociația ECOFOREST Neamț, implementează proiectul “Progres prin Educație” – SMIS 135190, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 “Educație și competențe”, Obiectiv specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.

 

Proiectul are o valoare totală de 4.712.419,73 lei și se va desfășura în perioada 01.04.2021 –  31.03.2023.

 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de participare al salariaților (inclusiv PFA și I.I.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est la programe de formare profesională continuă prin implicarea unui număr de minim 665 angajați, în special adulți cu un nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 de ani și din zone rurale defavorizate în programe care să determine dobândirea de competențe profesionale noi, corelate cu piața muncii inclusiv prin recunoașterea învățării dobândite în contexte non-formale și informale prin verificarea cunoștintelor.

 

Cea mai importantă activitate a proiectului constă în organizarea cursurilor GRATUITE de calificare autorizate (Lucrător în comerț, Dulgher-Tâmplar-Parchetar, Pavator), a cursurilor de inițiere. Perfecționare și specializare cu autorizare ANC (Ergonomist, Operator introducere, validare și prelucrare date, Designer pagini web, Competențe antreprenoriale, Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă, Inspector/referent resurse umane, Manager proiect) și a cursurilor informale (Ergonomia aplicativă în sistemul om-computer-mediu, Inovare socială).

 

În cadrul proiectului se va desfășura o activitate de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite în contexte non-formale și informale pentru următoarele meserii: Bucătar, Cameristă, Faianțar și Zugrav-Ipsosar-Vopsitor-Tapetar sau alte meserii la cerere.

 

Proiectul își propune să consilieze profesional un număr de 665 salariați și să certifice în urma desfășurării cursurilor pe 550 dintre aceștia.

 

Detalii suplimentare despre proiect, înscrierea persoanelor în grupul țintă și calendarul cursurilor de formare se pot obține de la sediul Camerei de Comerț și Industrie Neamț, telefon: 0233.216.663, e-mail: [email protected] si pe pagina www.ccint.ro.