Cursul gratuit “Manager Responsabilitate Sociala” ce a avut loc în perioada 10 – 15 noiembrie 2018, la Durău a oferit participanților posibiltatea de a-și îmbunătăți cunoștințele si de a dobândi competențe noi privind modele inovatoare de organizare a muncii, productive și „verzi” în întreprinderi.

De asemenea au fost transmise modele și practici care asigură sănătatea și securitatea la locul de muncă, care au rolul de a îmbunătăți statutul profesional și de sănătate al angajaților și care asigură un tratament egal la locul de muncă.