In perioada 15 – 22 martie 2019 la Vatra Dornei se desfasoara cursul gratuit “Manager Proiect” in cadrul proiectului “Manageri competenți pentru întreprinderi responsabile – #businessresponsabil” ID 117359 finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Participarea la curs, transportul, cazarea și masa sunt gratuite, suportate din bugetul proiectului.

La acestcurs pot participa antreprenori și manageri din firme cu sediul în Regiunea de dezvoltare Nord-Est care activează în unul din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare: turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, industria auto și componente, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, energie și management de mediu și bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii.