In perioada 25 februarie – 6 martie Camera de Comert si Inductrie Neamt in colaborare cu INNOVA PROJECT CONSULTING a organizat cursul gratuit “Manager Proiect”.

Cursul face parte dintr-un program amplu de activități destinate antreprenorilor, managerilor și salariaților din compartimentele de resurse umane, în cadrul proiectului “Manageri competenți pentru întreprinderi responsabile – #businessresponsabil” ID 117359 finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

La curs au participat antreprenori și manageri din firme cu sediul în Regiunea de dezvoltare Nord-Est care activează în unul din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare: turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, industria auto și componente, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, energie și management de mediu și bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii.