Cursul “Inspector/Referent Resurse Umane” organizat în perioada 16 -23 noiembrie la Vatra Dornei s-a adresat angajaților din departamentul de resurse umane, cu studii medii.

Cu această ocazie participanții au avut posibilitatea îmbunătățirii abilităților și competențelor necesare pentru gestionarea, recrutarea, evaluarea și motivarea resurselor umane în cadrul întreprinderilor în care își desfășoară activitatea.