Vă invităm să luați parte la  Sedința Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie Neamț, din data de 14.12.2018, ora 12.00 care se va desfășura la sediul instituției.

Ordinea de zi:

  1. Raport de activitate de la ultima ședintă de Colegiu de Conducere până în prezent;
  2. Executie BVC pe 10 luni, 2018;
  3. Prezumat execuție bugetară la 12 luni, 2018;
  4. Plan de activități pe trimestrul I,  anul 2019;
  5. Propunere de BVC pentru anul 2019;
  6. Aprobare modificare tarife;
  7. Diverse.

 

 

Cu stimă,

Mihai APOPII

Președinte