Consultare publica

In data 13.11.2017 pe pagina web a Ministerul Afacerilor Interne, la
sectiunea Informatii publice – transparenta decizionala, a fost publicat proiectul
de Hotarare a Guvernului privind modificarea si completarea H.G.R.
571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se
supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.
Referitor la aceasta, pot fi trimise propuneri, sugestii si opinii de catre
orice persoana interesata, la adresele de email: [email protected]
sau [email protected] pana la data de 03.12.2017.