COMUNICAT – privind intenția de negociere a contractelor colective de muncă

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI NEAMȚ prin
prezentul comunicat, informează mediul de afaceri din județul Neamț, că, Guvernul a
adoptat o ordonanță de urgență care obligă toți angajatorii ca, începând din 20 noiembrie
2017, să inițieze negocieri colective pentru menținerea valorii nete a salariilor în plată în
urma transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat.
Inițiativa negocierii sau renegocierii Contractelor Colective de Muncă poate fi
inițiată de către angajator, potrivit Legii nr. 62 din 10.05.2011 privind dialogul social
cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 23/23.03.2017, publicată în
Monitorul Oficial nr. 214/29.03.2017.
Potrivit art. VII din OUG 82/2017, printr-o derogare de la prevederile art. 129 alin.
(1) din Legea 62/2011 privind dialogul social, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, ’’în unitățile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă,
inițierea negocierii colective este obligatorie’’. Astfel, Guvernul obligă angajatorii să
inițieze negocieri colective pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 79/2017.
Propunerea urmărește în sine să oblige părțile la negocieri colective în vederea menținerii
valorii nete a salariilor în plată, o dată cu intrarea în vigoare a prevederilor OUG 79/2017,
respectiv 1 ianuarie 2018.
OUG 82/2017 impune tuturor angajatorilor, inclusiv celor care au sub 21 de
salariați (inclusiv celor cu un singur salariat), să înceapă negocierea colectivă în
perioada 20 noiembrie — 20 decembrie 2017. Obligația vizează atât angajatorii unde în
prezent nu există încheiat un contract colectiv de muncă, cât și angajatorii care au în vigoare
un contract colectiv de muncă. În această a doua ipoteză urmând a se negocia un act adițional.

Mihai APOPII,
Președinte