Camera de Comerț și Industrie a Județului Neamț implementează, în calitate de Solicitant, proiectul “Manageri competenți pentru întreprinderi responsabile – #business responsabil”, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Proiectul se derulează la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord – Est, iar grupul țintă al proiectului vizează un număr de 501 persoane, manageri, antreprenori și angajati ai departamentelor de resurse umane, din firme care iși desfășoară activitățile într-unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2014 – 2020 și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (vezi Anexa 1).

Cursurile de formare profesională prevăzute în proiect sunt: Curs de Competențe antreprenoriale, Manager proiect, Manager de Responsabilitate Sociala, Manager de Inovare, Manager Resurse Umane și Inspector Resurse Umane.

Cursurile pe care le organizăm în cadrul programului sunt gratuite, au durata de 1 săptămână și se organizează cu deplasarea într-un oraș turistic din județele Neamț și Suceava, având asigurate serviciile de transport, cazare și masă.

Înscrierea participanților în grupul țintă se poate face la sediul Camerei de Comerț și Industrie a Județului Neamț, Piatra Neamț, Bd.Decebal, nr.33, județ Neamț.

Informații suplimentare puteți obține la număr de telefon 0233.216.663, e-mail [email protected] sau [email protected]