Slide Manageri competenti Pentru intreprinderi responsabile Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unor competențe specifice pentru 501 de persoane prin furnizarea de programe de formare, activități de business coaching și organizarea unor evenimente cu scopul de facilita adaptarea întreprinderilor în care își desfășoară activitatea la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, precum si sprijinirea a 55 de IMM-uri din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est prin furnizarea unor activități pentru dezvoltarea sau adaptarea strategiilor de dezvoltare pe termen lung.

OBIECTIVE
Rezultate Activitati NEWSLETTER
Slide Date despre cursuri Cursuri, seminarii și conferințe organizate pentru îndeplinirea obiectivelor specifice: A. Pentru manageri și antreprenori
* Curs Competențe Antreprenorialei
* Curs Manager Proiect
* Curs Manager de Responsabilitate Sociala
* Curs de Manager de Inovare
* Sesiuni de business coaching
* Conferință pe tema „Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea Nord-Est prin inovare”
B. Pentru angajații din departamentele de resurse umane
* Curs Inspector Resurse Umane
* Curs Manager Resurse Umane
* Conferință pe tema „Promovarea îmbătrânirii active și adaptarea muncii la nevoile lucrătorilor vârstnici”
* Workshop pe tema „Învățarea pe tot parcursul vieții”
MANAGERI SI ANTREPRENORI RESURSE UMANE NEWSLETTER

Camera de Comerț și Industrie a Județului Neamț implementează, în calitate de Solicitant, proiectul “Manageri competenți pentru întreprinderi responsabile – #business responsabil”, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Proiectul se derulează la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord – Est, iar grupul țintă al proiectului vizează un număr de 501 persoane, manageri, antreprenori și angajati ai departamentelor de resurse umane, din firme care iși desfășoară activitățile într-unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2014 – 2020 și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (vezi Anexa 1).

Cursurile de formare profesională prevăzute în proiect sunt: Curs de Competențe antreprenoriale, Manager proiect, Manager de Responsabilitate Sociala, Manager de Inovare, Manager Resurse Umane și Inspector Resurse Umane.

Cursurile pe care le organizăm în cadrul programului sunt gratuite, au durata de 1 săptămână și se organizează cu deplasarea într-un oraș turistic din județele Neamț și Suceava, având asigurate serviciile de transport, cazare și masă.

Înscrierea participanților în grupul țintă se poate face la sediul Camerei de Comerț și Industrie a Județului Neamț, Piatra Neamț, Bd.Decebal, nr.33, județ Neamț.

Informații suplimentare puteți obține la număr de telefon 0233.216.663, e-mail [email protected] sau [email protected]