Anunțăm agenții economici că în conformitate cu Ordinul nr.1171 din 5 noiembrie 2018 al Ministerului Mediului publicat în Monitorul Oficial Nr. 967 din 15 noiembrie 2018, ţinând seamă de prevederile art.16  alin.(21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art.13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, s-a aprobat Proceduria pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

Viza anuală a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu se solicită şi se aplică începând cu anul următor emiterii autorizaţiei de mediu sau autorizaţiei integrate de mediu sau înaintea împlinirii unui an de la obţinerea vizei anuale anterioare.

Viza anuală se aplică sau se respinge de către Ministerul Mediului şi, respectiv, Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care intră în sfera de competenţă a acestora.
Viza anuală pentru autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care nu intră în sfera de competenţă a Ministerului Mediului şi Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” se aplică de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau se deleagă de către aceasta către agenţiile pentru protecţia mediului prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Titularul activității va solicita obţinerea vizei, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu.

 Aplicarea sau respingerea vizei anuale a autorizaţiei de mediu sau autorizaţiei integrate de mediu se realizează prin ordin al ministrului mediului pentru activităţile a căror reglementare intră în competenţa Ministerului Mediului, respectiv prin decizie a conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului competente.  

Director General,

Elena Miron