CONVOCARE

 

Președintele Camerei de Comerț și Industrie Neamț , în baza Art.33 pct. 1 din Statut invită membrii Camerei să participe la ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A MEMBRILOR, ce va avea loc în data de 06.07.2018, ora 12.00, la Central Plaza Hotel, sala Milenium.

Ordinea de zi va fi următoarea:

  • Modificarea Statutului CCI Neamt.

Modificările propuse la statut se regăsesc in anexa 

  • Alegerea organelor de conducere ale Camerei de Comert si Industrie Neamt si a comisiei de cenzori:
  • Alegerea Colegiu de Conducere;
  • Alegerea Președintelui ;
  • Alegerea Comisiei de Cenzori

În cazul in care nu se întrunește numărul statutar de reprezentanți, Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru data de 07.07.2018, la ora 11.00, la sediul CCI Neamt.

Pentru buna desfășurare a lucrărilor Adunării Generale Extraordinare în condițiile prevăzute de Statutul Camerei, reamintim :

  • Conform Art.24, alineat (4), dreptul de participare la Adunarea Generală Extraordinară este deținut de membrii Camerei care au achitat cotizația până la data convocării acesteia.
  • Conform 29, alineat (5), dreptul de a fi ales în organele de conducere  îl au reprezentanții firmelor care sunt membri cu vechime neîntreruptă de minim 3 ani, anteriori Adunării Generale de alegeri.

De asemenea, va rugăm, să prezentanți la intrarea în sală împuternicirea anexată, completată.

 

Cu stimă,

Mihai Apopii

Presedinte