CONVOCARE

 

În baza articolului 23, alineat 1 și 3 din Statut, Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a județului Neamţ convoacă Adunarea Generală Ordinară a Membrilor, în data de 29.03.2019, la ora 12.00 în sala Ovidiu Corneliu Enache a Camerei de Comerț și Industrie Neamț.

 

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea :

  1. Raport de activitate pentru anul 2018;
  2. Raportul Auditorului;
  3. Aprobarea Bilanțului și Contului de Execuție bugetară pe anul 2018;
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;
  5. Prezentarea planului de acțiuni pentru anul 2019;
  6. Raportul Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Neamț
  7. Diverse.

 

Toate materialele sunt puse la dispoziţia membrilor, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Neamț începând cu data de 15.03.2019.

 

În cazul în care nu se întrunesc condiţiile de desfăşurare statutară a Adunării Generale Ordinare, aceasta va fi reconvocată pentru data de 30.03.2019 la sediul Camerei de Comerț și Industrie Neamț, la ora 12.00, conform articolului 24, alineat 2 din Statut.

 

Firmele vor fi reprezentate de administrator sau de o alta persoană împuternicită. Modelul de împuternicire este anexat la prezenta convocare.

 

Vă rugăm să confirmaţi participarea până la data de 25.03.2019 la tel: 0233/216663, 0233/232010, fax: 0233/216657, 0233/232080, e-mail: [email protected], [email protected] .

Persoane de contact: Adriana Ceangu, tel: 0721026727, Mihai Caravan, tel: 0723552280 și Sorina Istrate, tel: 0723621484

 

 

Mihai APOPII,

Preşedinte CCI Neamţ