CONVOCARE

ADUNARE GENERALĂ A MEMBRILOR

CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE NEAMŢ

 

VINERI, 23.03.2018, ORA 12.00 LA SEDIUL CCI NEAMŢ

 

 

În baza articolului 23, alineat 3 din Statut, Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Neamţ convoacă Adunarea Generală Ordinară a Membrilor, în data de 23.03.2018, la ora 12.00 la sediul CCI NEAMŢ cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Raport de activitate pentru anul 2017;
  2. Raportul Comisiei de Cenzori;
  3. Aprobarea bilanţului şi a contului de execuţie bugetară pentru anul 2017;
  4. Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2018;
  5. Prezentarea planului de acţiuni pentru anul 2018;
  6. Raportul Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comert si Industrie Neamt;

Toate materialele sunt puse la dispoziţia membrilor, la sediul CCI Neamţ.

În cazul în care nu se întrunesc condiţiile de desfăşurare statutară a  Adunării Generale Ordinare, aceasta va fi reconvocată pentru data de 30 martie 2018 la sediul CCI Neamţ, la ora 12.00, conform articolului 24, alineat 2 din Statut.

Vă rugăm să confirmaţi participarea.

Persoana de contact: Sorina Istrate

Tel: 0233/ 216663, 0723/621484; e-mail: [email protected]

 

Mihai APOPII,

Preşedinte CCI Neamţ