Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ

organizează Cursul de Calificare:

 

”ADMINISTRATOR DE IMOBILE”

 

Cui se adresează?

Conform reglementărilor legale în vigoare (Legea nr. 196/2018), cursul este obligatoriu pentru toți cei care administrează imobile și ansambluri rezidențiale.

Cursul își propune să asigure pregătirea profesională necesară pentru a evita erorile frecvente ce pot apărea din cauza unei administrări defectuoase din partea persoanelor neavizate și lipsite de pregătirea profesională necesară în acest sens.

 

Tematica cursului:

  • Prezentarea Legii nr. 196/2018, privind, înființarea, organizarea și funcționarea, asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.
  • Registre obligatorii(jurnal, inventar, evidența fondului de reparații, evidența fondului de rulment, evidența sumelor speciale, evidența fondului de penalizări).
  • Arhivarea documentelorgestionate de administrator (dosare de evidență cu membrii asociației, de corespondență cu terții, dosarele listelor de întreținere cu documentele justificative anexate – facturi, state de salarii, deconturi, dosarul consumurilor contorizate, apa rece, caldă, gaze, contracte cu terții, apa, curent electric, telefonie etc., dosare cu acte justificative bancă, dosare cu actele constitutive ale asociației de proprietari, dosare reparații pe lucrări-terasă, subsol, scară, anexe, dosar cu procesele verbale și hotărâri generale ale Comitetului Executiv.
  • Aspecte generaleprivind legislația muncii și a obligațiilor fiscale.

 

Cursul este acreditat ANC iar la final, participanţii care promovează, vor obţine un Certificat de Calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi de Ministerul Educației.

 

Condiţii minime de acces:

Studii medii (cu diplomă de bacalaureat)

Durata cursului:

720 ore (6 luni)

Acte necesare: Copii: certificat de naştere, B.I./C.I., diplomă de studii, certificat de căsătorie (dacă este cazul).
Locaţia: Sediul C.C.I. Neamț
Taxa de

participare:

1200 lei se achită direct la casieria C.C.I. Neamţ sau prin virament, în contul RO58RNCB0196027795740001, deschis la B.C.R. Piatra Neamţ).
 

Înscrierea și rezervarea locurilor este condiționată de achitarea unei taxe de 10% din costuri, ce va fi considerată avans din taxa de înscriere.

Această taxă  este nereturnabilă în cazul retragerii participanților.

 

 

Aşteptăm confirmările dumneavoastră la numărul 0233-216663,

sau e-mail: [email protected]

Persoană de contact : Tudor-Marius CURPĂNARU, tel: 0744-782339.