A.1 – Managementul proiectului

A.2 – Organizarea și desfășurarea campaniei de informare și constientizare pentru promovarea importanței formării
profesionale și participării la programele de formare profesională continuă

A.3 – Identificarea, selectarea, recrutarea și menținerea grupului țintă

A.4 – Furnizarea serviciilor specializate de consiliere profesională și tutorat pentru încurajarea participării salariaților la
programele de formare profesională continuă, inclusiv pentru susținerea proceselor de validare a rezultatelor obținute în
contexte non-formale și informale, dezvoltarea carierei și căutarea de noi oportunități pe piața muncii

A.5 – Organizarea, desfășurarea și monitorizarea programelor de formare profesională

A.5.1 – Organizarea și derularea cursurilor de formare profesională autorizate ANC – calificare

A.5.2 – Organizarea și desfășurarea cursurilor de formare profesională autorizate ANC – specializare/inițiere/perfecționare

A.5.3 – Organizarea și desfășurarea cursurilor informale

A.6 – Evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite în contexte non-formale și informale

A.7 – Administrarea și promovarea proiectului

A.7.1 Administrarea proiectului

A.7.2 Activitatea de informare și publicitate a proiectului