„ARHIVAR”

(COD COR 441501).

 

Programul de formare este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr.16/1996 a Arhivelor Naționale republicată și a legislației naționale, fiind destinat persoanelor care fie ocupă funcţia de arhivar sau îndeplinesc atribuţii pe linie de arhivă la nivelul unei organizaţii şi doresc să-şi actualizeze cunoştinţele/să-şi perfecţioneze pregătirea profesională, fie persoanelor care doresc să-şi dezvolte competenţe în acest sens sub îndrumarea formatorilor în domeniu.

 

Programul cursului constă în expuneri, dezbateri, studii de caz şi aplicaţii practice privind operaţiunile arhivistice desfăşurate de creatorii şi deţinătorii de documente asupra materialului documentar rezultat în urma activităţii şi are drept finalitate dobândirea competenţelor prevăzute în standardul ocupaţional: redactarea nomenclatorului arhivistic, gestionarea fondului documentar, prelucrarea documentelor, utilizarea informaţiilor din documente şi conservarea arhivei în depozit.

 

Prețul acestui curs este de 650 RON.

Durata cursului: 120 de ore.

Reduceri :  – 10% membrii CCI Neamt
– 10% pentru cel putin 2 persoane înscrise simultan de la aceeași firmă;
– 10 % pentru participarea la 2 sau mai multe cursuri.

Reducerile  nu se cumulează.

Informații suplimentare: tel 0233/216663, e-mail: [email protected]

Persoane de contact: Tudor CURPANARU – 0744/ 782339