Despre proiect

 

Camera de Comerț și Industrie Neamț implementează proiectul “Consiliere și Competențe Interdisciplinare” – SMIS 135500, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 “Educație și competențe”, Obiectiv specific […]