Inapoi la pagina precedenta

Stiri si evenimente

Atestatul pentru distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și tutun prelucrat

In data de 24 iunie 2016 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 471 din 24 iunie 2016, Ordinul nr. 1.850 din data de 17 iunie 2016, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Actul normativ se adresează operatorilor economici ce efectuează distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și tutun prelucrat, produse accizabile.

Comerțul cu aceste produse accizabile este supus autorizării iar ordinul de față reglementează autorizația necesară, respectiv „Atestat pentru distribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor”.

În înţelesul ordinului, prin activitate de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat se înţelege activitatea desfăşurată de operatorul economic care deţine marfa în nume propriu şi emite facturi în nume propriu.

Înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat se efectuează la cererea contribuabililor interesaţi, prin depunerea formularului "Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat". Cererea se depune la biroul vamal de interior/frontieră, în raza căruia îşi are sediul social contribuabilul solicitant, ori, după caz, la Serviciul autorizări din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor, pentru operatorii economici mari contribuabili, unde se analizează şi se soluţionează de către structura specializată de autorizare.

Operatorii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

    a) să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosinţă în baza unui contract de locaţiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal;

    b) să aibă înscrise în obiectul de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, activitatea de comercializare şi distribuţie angro a băuturilor alcoolice şi/sau activitatea de comercializare şi distribuţie angro a produselor din tutun;

    c) să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării.

Condiţiile prevăzute mai sus sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre acestea atrage neaprobarea cererii de eliberare a atestatului pentru distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, denumit în continuare atestat.

Operatorii economici care deţin atestate valabile, emise anterior prezentului ordin, au la dispoziţie un termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare şi documentele aferente, potrivit anexelor nr. 2 si 3 la ordin. La expirarea termenului de mai sus, atestatele emise anterior îşi pierd valabilitatea.

 ANEXA NR. 2 

CERERE

de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat

 

    A. Datele de identificare a beneficiaruluiDenumirea operatorului economicCodul de înregistrare fiscalăAdresaJudeţul

 Sectorul

LocalitateaStradaNr.BlocScaraAp.Codul poştalTelefonFaxE-mail                   


    B. Date privind produsul/produsele pentru care se solicita înregistrarea*)

    1. ......................................................................

    2. .......................................................................

    3. .......................................................................

    4. .......................................................................

    5. .......................................................................

    C. Date privind locul/locurile utilizat/utilizate pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro a produsului/produselor (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, şi adresa completă)

    1. .......................................................................

    2. .......................................................................

    3. .......................................................................

    4. .......................................................................

    5. .......................................................................

    D. Menţiuni privind îndeplinirea condiţiilor de înregistrare.

    Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de înregistrare şi anexez următoarele documente doveditoare:

    1. .......................................................................

    2. .......................................................................

    3. .......................................................................

    4. .......................................................................

    5. .......................................................................

    E. Alte menţiuni

    Cunoscând dispoziţiile art. 326 privind falsul în declaraţii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în acest formular, precum şi în documentele anexate sunt corecte şi complete.

___________

    *) Produsele se vor detalia astfel:

    - pentru băuturi alcoolice: bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse intermediare, băuturi din grupa alcoolului etilic, astfel cum sunt definite în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi alcool etilic îmbuteliat;

    - pentru tutun prelucrat: ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun de fumat, astfel cum sunt definite în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    Numele şi prenumele

Semnătura

................

    Funcţia/Calitatea 


Loc rezervat autorităţii vamale competente

Nr. de înregistrare ...................

Data ..................................


    Anexa Nr. 3

 

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

    DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR/DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ

    Serviciul autorizări/Biroul vamal de interior/frontieră


ATESTAT

Nr. .........../........

pentru distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat


    Ca urmare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat nr. ............... din data de .................. şi în baza prevederilor art. 435 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se atestă înregistrarea ...................................., cu domiciliul fiscal în judeţul ...................................., localitatea ............................................., str. ......................................... nr. ....., bl. ......, sc. ......., ap. ........, sectorul ................, cod poştal ..........

    Cod de identificare fiscală: .................................cu cod TVA: .................................... şi cod acciză: ....................................... în vederea distribuţiei şi comercializării angro a următoarelor produse:


Nr.

crt.

Denumire produse, pentru care se face înregistrarea

    prin următoarele locuri:

 

Denumire

Cod de identificare fiscală

Cod accize locaţie

Adresa


    Prezentul atestat este valabil începând cu data de ..................... .

 

    Data emiterii .....................

 Director general/Şef birou vamal,

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

 

Ești aici: Home Stiri si evenimente Atestatul pentru distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și tutun prelucrat

CCINT este o organizaţie neguvernamentală, cu caracter autonom, care susţine interesele comunităţii de afaceri şi, în special, pe cele ale membrilor săi, în dialogul cu instituţiile statului şi organismele internaţionale. Camera acţionează pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, unei economii de piaţă reale, durabile şi deschise spre exterior.

Newsletter CCINT

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAstazi612
mod_vvisit_counterIeri854
mod_vvisit_counterAceasta Saptamana4201
mod_vvisit_counterSaptamana Trecuta6815
mod_vvisit_counterAceasta Luna17364
mod_vvisit_counterLuna Trecuta25704
mod_vvisit_counterTotal Vizitatori1037266

Online Acum: 9
IP-ul Dumneavoastra: 54.158.55.5
,
Astazi: October 19, 2017
Threesome