CARAVANA DE INFORMARE, IASI

21 Martie, ora 11:00

str. Elena Doamna, nr.20-22, cladirea Bursa Moldovei, sala de conferinte et.III

 

 

Camera de Comerț si Industrie a județului Neamț, organizeaza un eveniment (caravana) de informare si constientizare pentru persoanele interesate sa initieze o afacere in regiunea de Nord-Est in cadrul proiectul “O nouă șansă pentru Succes în afaceri SUCCES +” – ID 104085, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritara 3: “Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Schema de ajutor de minimis – România Start-Up Plus.

Proiectul are o valoare totală de 10.389.546,37 lei si se va desfășura pe o perioadă de 36 luni, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui).

            Grupul țintă al proiectului vizează un număr de 350 de persoane fizice, cu reședința sau domiciliul în cele 6 județe ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban în scopul creării de noi locuri de muncă, după cum urmează: 150 de persoane care au un loc de muncă, 160 de persoane inactive cu accent pe studenți și 40 de șomeri.

Cea mai importantă activitate a proiectului o reprezintă finanțarea a 43 de planuri de afaceri cu o sumă de cca. 32.500 EUR fiecare, ce vor fi selectate în cadrul unui concurs, desfasurat  în mai multe etape pe parcursul anului 2018. Pentru a crește șansele de reușită, partenerii proiectului vor organiza un program intensiv de formare, în fiecare județ din Regiunea Nord-Est, cu scopul de a sprijini persoanele interesate să întocmească planuri de afaceri. Mai multe detalii despre calendarul cursurilor de formare și etapele concursului se pot obține de la Camera de Comerț și Industrie Neamț.

Informatii suplimentare la telefon: 0233 216663 sau e-mail: [email protected]

 

Elena Aurora Emilia MIRON

Manager proiect

2018-03-15T06:54:51+00:00